Back to top

Warszawa. Szkoła Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na kompleksowy, bezpłatny cykl szkoleń dotyczących ekonomizacji działań organizacji pozarządowych oraz narzędzi służących do rozwijania działalności gospodarczej PES. (Podmioty ekonomii społecznej w skrócie PES to stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie). Zajęcia rozpoczną się w maju 2014 w Warszawie.

Zapraszamy na kompleksowy, bezpłatny cykl szkoleń dotyczących ekonomizacji działań organizacji pozarządowych oraz narzędzi służących do rozwijania działalności gospodarczej PES. (Podmioty Ekonomii Społecznej w skrócie PES to stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie)

  • Przekazujemy wiedzę dotyczącą skutecznych metod budowania zespołu oraz współpracy z lokalną społecznością, biznesem, władzami samorządowymi.
  • Przekazujemy wiedzę praktyczną dotyczącą przepisów i procedur zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PES
  • Odpowiadamy na pytania związane z finansami w podmiotach ekonomii społecznej. Dowiemy się jak zdobywać pieniądze i co z nimi zrobić, na czym polega zdobywanie pieniędzy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Szkolenia skierowane są do osób działających w organizacjach pozarządowych – jako pracownicy/pracowniczki, członkowie/członkinie, członkowie Zarządu etc, które zamierzają wzmocnić swoją pozycję finansową oraz uniezależnić się od grantodawców, poprzez założenie działalności gospodarczej.

Μορε informacji: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/972181.html 

ORIS Association offers a comprehensive, free training for the economisation of NGO activities and provides the tools necessary to develop a social business. Training is aimed at people working in NGOs - as workers, women, members, board members, etc. which intend to strengthen its financial position and become independent of the funders, through the establishment of economic activity.

Please read ekonomiaspoleczna.pl's full article via this link