Back to top

Esencja innowacji społecznych

Article originally appeared in Odpowiedzialny Biznes Kompendium CSR and written by Kine Nordstokka, Manager of Programmes and Partnership at Social Innovation Exchange (SIX). 

Czego potrzeba do tworzenia innowacji społecznych? 

Główny wniosek z doświadczeń organizacji SIX mówi, że na świecie istnieje bardzo wiele form innowacji społecznych. To dlatego, że lokalna kultura, wyzwania, potencjały i przeszkody w dążeniu do rozwoju mają ogromny wpływ na formę i proces powstania innowacji społecznych w danym kraju czy społeczności.

Doświadczenia SIX wskazują ponadto na istnienie pewnych wspólnych wartości – kluczowych elementów, stanowiących podwaliny korzystnych warunków dla rozwoju innowacji społecznych. Jakie to czynniki?

Realizm, wytrwałość i nauka na błędach

Większość ludzi, zajmujących się tematem innowacji społecznych, zetknęła się z opiniami, że innowacje społeczne to nowy i szybki sposób rozwiązywania problemów społecznych. Nic bardziej mylnego. Innowacje społeczne wymagają długotrwałego wysiłku – wiążą się z podejmowaniem prób, popełnianiem błędów i wyciąganiem wniosków, a także z wprowadzaniem zmian do sposobu działania. Żeby wywrzeć trwały wpływ społeczny, należy wykazać się cierpliwością, elastycznością i chęcią ulepszenia swojego pomysłu. Trzeba być też gotowym na mówienie o porażkach i uczenie się od innych ludzi.

W innowacji społecznej liczy się nie tylko produkt końcowy, ale również cały proces jego powstawania. Dlatego niezbędna jest chęć wyciągania wniosków z własnych potknięć i zgłębiania tego, co zrobili przed nami inni. Powinniśmy otwarcie mówić o swoich porażkach i wyzwaniach, żeby pomagać innym unikać powielania błędów. Darrell Hammond (założyciel Kaboom) powiedział, że problem innowatora nie polega na tym, że może on popełnić błąd – chodzi o to, aby nie powielał błędów innych.

Tworzenie sieci powiązań

Kolejnym elementem, wpływającym na to, że innowacja społeczna ma możliwość zaistnieć są sieci powiązań innowatorów. Niosą z sobą wiele korzyści: mogą być źródłem zbiorowej mądrości, umożliwiać wymianę wiedzy czy sprzyjać tworzeniu społeczności działających jako grupy wsparcia. Sieć stworzona przez SIX pokazuje, że bardziej doświadczona organizacja może pomóc innym wejść na wyższy poziom innowacyjności, ograniczając ryzyko kosztownej porażki. Na tej zasadzie opiera się m.in. Social Innovation Europe (SIE, www.socialinnovationeurope.eu), która stanowi bogate źródło informacji na temat innowacji społecznych realizowanych w Europie.

Konieczna współpraca międzysektorowa

Działania sieci społecznych, takich jak SIX, w dużej mierze polegają na usuwaniu sztucznych barier dzielących poszczególne sektory rynku. Innowacje na styku sektorów dzieją się wtedy, gdy ludzie o odmiennych doświadczeniach działają wspólnie i uczą się nawzajem nowych metod rozwiązywania problemów. Dzięki zachodzącym interakcjom rodzą się nowe pomysły – każdy sektor odgrywa niepowtarzalną rolę w ekosystemie innowacji społecznych. Potrzebujemy odpowiednich regulacji i sprzyjających warunków ze strony sektora publicznego. Niezbędna jest możliwość rozbudowy i zwiększenie zasięgu działań przez finansowanie sektora prywatnego. Sektor technologiczny zapewnia nowe narzędzia, a uczelnie – wiedzę i analizy. Organizacje pozarządowe dysponują z kolei znajomością problemów i doświadczeniem. Łącząc te potencjały, tworzymy bardziej skuteczne systemy wsparcia dla innowacji społecznych.

Jak tworzą się innowacje społeczne?

Europa powoli zdobywa wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwoju innowacji społecznych – wiele takich inicjatyw jest wspieranych przez Komisję Europejską. Jednym z przykładów jest projekt „Transition”, którego celem jest stworzenie zasobów wiedzy na temat rozwoju innowacji społecznych. W tym projekcie sześć centrów wspierania innowacji społecznych (w Mediolanie, Paryżu, Lizbonie, Londynie i Bilbao) wyszukuje 300 najlepiej rokujących innowacji w Europie i udziela pomocy w ich rozbudowie. Raport podsumowujący zostanie wydany na początku 2016 r. Polecam już dziś.

Odpowiedzialny Biznes Kompendium CSR

08 Jul 2015